Proffil o Swyddfa Wakemans Caernarfon

Caernarfon_BridgeSt

 

Mae swyddfa Wakemans Caernarfon yn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau Ymgynghoriaeth Adeiladwaith ac Eiddo sy’n cynnwys; Mesur Meintiau, Rheoli Prosiect, Arolygu Adeiladau gan gynnwys syrfeio Muriau Cyd a Chydlynu CDM. Yn ogystal â hyn mae’r tîm hefyd yn cynnig gwasanaethau cynllunio Dylunio ‘Auto CAD’ ar gyfer estyniad i  adeiladau o’r newydd i eiddo domestig a masnachol, ailwampio a gwaith adnewyddu eiddo domestig a masnachol a chynlluniau amgylcheddol a thirlunio. Mae’r tîm yng Nghaernarfon yn arbenigwyr mewn cynaliadwyedd ac yn Aseswyr Cartrefi Cynaliadwy cymwys yn ogystal a bod yn gofrestredig â BREEAM.

Prosiectau

Mae’r swyddfa yng Nghaernarfon yn gweithio ar ystod o estyniadau adnewyddu a phrosiectau adeiladu o’r newydd trwy Wynedd a Gogledd Cymru. Mae prosiectau nodedig yn cynnwys cynnal a chadw cynlluniedig a gwelliannau i dai cymunedol, yn ogystal ag ystod o brosiectau adeiladu o’r newydd yn y sectorau iechyd, addysg, y celfyddydau a sectorau cymunedol.

Marchnadoedd Lleol a Chleientiaid

Mae’r swyddfa yng Nghaernarfon yn ymfalchïo yn ei wybodaeth o’r adnoddau marchnad ac adeiladu yng Ngwynedd; mae hyn yn cynnig manteision o ddefnyddio tîm sydd yn cydfynd a gofynion y prosiectau wedi eu lleoli yn ardaloedd y Gogledd a Gorllewin Cymru. Yn ogystal a Chleientiaid masnachol, mae gan swyddfa Wakemans yng Nghaernarfon bresenoldeb sector cyhoeddus cryf gan gydweithio a chynghorau lleol, megis Cyngor Gwynedd, Cyngor Môn a Chonwy. Mae’r swyddfa yn cael ei rheoli gan Mr Dylan Morris (Is-Gyfarwyddwr) gyda chymorth ei dîm.

Polisi Iaith Gymraeg

Mae’r tîm yng Nghaernarfon yn gwbl ddwyieithog ac yn gallu cyfarfod anghenion Cleientiaid a Chynghorau lleol a’u tenantiaid wrth sgwrsio a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae Wakemans wedi rhagnodi i’r Ddeddf yr Iaith Gymraeg fel yr amlinellir yn y rhaglen ‘Potentia’ ac wedi  mabwysiadu’r egwyddor y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal.  Gellir llawrlwytho ein polisi llawn isod.

John D. WoodhallFfôn: 0121 454 4581

j.woodhall@wakemans.com

Dylan W. Morris

Ffôn: 07721 535 783
d.morris@wakemans.com